11

අප අමතන්න

සීමාසහිත තායිෂෝ රන්ජින් යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම

'

ජියැන්ෂේ පාරේ උතුර, සික්සියාං වීදිය, හේලිං දිස්ත්‍රික්කය, තායිෂෝ නගරය 225300, ජියැන්ග්සු , චීනය

+ 86-0523 86818801

+ 86-0523 86818805

සීමාසහිත ෂැංහයි රන්චෙන් මැෂිනරි සමාගම

කාමර 1007 , ගොඩනැගිල්ල ඒ, ෂෙන්ජු කාර්මික උද්‍යානය අංක 1-7, පටුමග 1356, ෂින්යුවාන් පාර, මින්හැං දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි 201108, පී, ආර්. චීනය

+ 86-21 54730360

+ 86-21 54730580 

'

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න