11

පාරිභෝගිකයාගෙන් අගය කිරීම

අපි යුනිලීවර් ග්ලෝබල් සමඟ වසර ගණනාවක් සංස්ථාගත කර ඇත්තෙමු.

මේ මාසවල අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ධනාත්මක අදහස් ලැබුණි. වඩා හොඳ දේ කිරීමට එය ඇත්තෙන්ම අපට ක්‍රියාකාරී වේ .අපේ රන්චෙන් මුළු කණ්ඩායමම තාක්‍ෂණය පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීමට අපගේ උත්සාහයන් දරනු ඇත. අපගේ ඉලක්කය වන්නේ අයිස්ක්‍රීම් යන්ත්‍රයට වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා දීමට සහ වැඩි පිරිවැයක් ඉතිරි කිරීමට ඉඩ දීමයි.

අවසාන වශයෙන් විශාල වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීමට.


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -05-2020